TARAFLAR

● SATICI: ÜLSEVEN MÜCEVHERAT KUYUMCULUK SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
(Bu sözleşmede ÜLSEVEN olarak tanımlanacaktır.) 

ADRES: Teşvikiye Cad. Hak Pasajı No:22/A Nişantaşı, İstanbul 
TELEFON: 0212 291 06 56 
FAKS: 0212 291 06 58
E-MAİL: info@ulseven.com.tr 
WEB ADRESİ: www.ulseven.com.tr

● TÜKETİCİ: .........................
(Bu sözleşmede Müşteri olarak tanımlanacaktır.) 

ADRES: ......................... 
TELEFON: ......................... 
FAKS: ......................... 
E-MAİL: ......................... 
WEB ADRESİ: .........................

Müşteri sözleşmenin konusu olan ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet - elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. 

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının ÜLSEVEN’e ulaştırılmış olması ve bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ÜLSEVEN ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından imzalanıp ÜLSEVEN’ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

● SÖZLEŞMENİN KONUSU
ÜLSEVEN ile MÜŞTERİ arasında: ÜLSEVEN’e ait www.ulseven.com.tr internet adresinden elektronik ortamda MÜŞTERİ ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan alışverişleri ve malın MÜŞTERİ’ye teslimi veya ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri, İş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

● SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, adedi, modeli, satış bedeli ve ödeme şekli www.ulseven.com.tr adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

● ÖDEME
MÜŞTERİ; www.ulseven.com.tr alan adlı internet sitesinden sipariş ettiği mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedellerini ÜLSEVEN’nın TR 85 0006 2000 1320 0006 2958 68 iban numaralı hesabına havale, EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir. 

MÜŞTERİ, peşin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

Müşteri'nin banka havalesi veya EFT yoluyla ödeme yapmayı seçtiği siparişlerde 2 iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ÜLSEVEN’nın siparişi iptal etme hakkı doğar. 

İşbu sözleşme her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdendir. Borcun ifa edileceği gün taraflarca tâyin edilmiş veya muhafaza edilen bir hakka istinaden iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş ise, işbu günün dolmasıyla borcunu yerine getirmeyen taraf mütemerrit olacaktır.

Müşterinin temerrüdü durumunda, ÜLSEVEN’ya BK. Md. 106 ile tanınan seçimlik haklar sunlardır; ÜLSEVEN borcun ifası için münasip bir mehil tayin edip mütemerrit MÜŞTERİ’ye bildirir ve bu mehil zarfında borç ifa edilmezse ÜLSEVEN aşağıda belirtilen seçimlik haklarından birisini kullanılabilir. Şöyle ki; ÜLSEVEN

  • ya  borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat ister
  • ya da borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir
  • ya da  sözleşmeyi derhal feshederek bundan doğan olumsuz zararını dava yoluyla isteyebilir. BK.nun 107. maddesinin 3.üncü bendine göre de sözleşmede edimin belirli bir vadede veya süre içinde ifası gerektiği öngörülmüş ise 106. maddede yazılı mehil tayinine gerek bulunmamaktadır.

 

● GARANTİ ŞARTLARI


www.ulseven.com.tr adlı internet sitesinde satışa sunulan Ülseven mücevherat garantisi altındadır. ÜLSEVEN www.ulseven.com.tr’de satışa sunulan tüm ürünleri ürün sertifikası ile birlikte MÜŞTERİ’lere iletmektedir.  Kullanıcı hataları dolayısı ile oluşan hasarlar, ürün hasar tespitini takiben ücret karşılığında tamir edilir. www.ulseven.com.tr adlı internet sitesinden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

● TESLİMAT

 

● ÜLSEVEN’in satışa sunduğu mal veya hizmetin MÜŞTERİ tarafından sipariş edilmesi ve söz konusu mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedelinin MÜŞTERİ tarafından ÜLSEVEN’nın havuz hesabına yatırılması halinde, ÜLSEVEN satın alınan ürünü/ürünleri MÜŞTERİ’ye teslim etmekle mükelleftir. 
● ÜLSEVEN’nın satışa sunduğu mal veya hizmetin MÜŞTERİ’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin imzalı nüshasının ÜLSEVEN’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİnin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. 
● Teslimat; stokun müsait olması ve mal veya hizmet bedelinin www.ulseven.com.tr havuz hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu mal/hizmet yasal otuz günlük süre ve bu süreye ek olarak durumun gereklerine göre kullanılacak on günlük ek süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süreler içinde MÜŞTERİ’ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 
● MÜŞTERİ tarafından herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ÜLSEVEN mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
● Sözleşme konusu mal/hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve teslimat sonrasında oluşacak kayıp vs gibi durumlardan ÜLSEVEN sorumlu tutulamaz. 
● Sözleşme konusu mal/hizmetin MÜŞTERİ'ye teslimi aşamasında dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen mal/hizmetin MÜŞTERİ'ye teslim edilememesinden ötürü ÜLSEVEN’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

● TESLİMAT MASRAFLARI


Yurtiçinden sipariş veren MÜŞTERİnin; www.ulseven.com.tralan adlı internet sitesinden sipariş verdiği mal ve hizmetlerin teslimat masrafları ÜLSEVEN’e aittir. Yurtdışına gönderilecek olan satışlarda MÜŞTERİ kargo ücretini taşıyıcı firmaya ürünü teslim alırken peşin olarak ödemeyi kabul eder. Kargo taşıma bedelleri taşıyıcı firmanın liste fiyatları geçerli olacaktır ve her ürünün desi ve ağırlığına göre değişkenlik gösterir. ÜLSEVEN dilediği zaman kargo ücretleri ile ilgili kampanya yapabilir.

● MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI


MÜŞTERİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının elektronik posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya ürün bedeli, KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden yedi gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli MÜŞTERİye aittir. Ayrıca, sipariş üzerine özel olarak yapılan ürünler ve kişiselleştirilmiş ürünlerde müşterinin cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu tip ürünler iade alınmaz.

Müşterinin Cayma Hakkı süresinin 7 günü geçme durumunda, ücret iadesi yapılmamaktadır. Aynı bedelde faklı bir ürünle değişim yapılmaktadır. Ürünün satın alma tarihini takiben 1 yılı geçen sürede talep edilen değişimlerde, ürün bedelinde kesinti yapılarak değişim yapılabilmektedir. 

● MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

● MÜŞTERİ, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
● MÜŞTERİ mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
● MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunu MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
● Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİye aittir.  
● Mal/hizmetin tesliminden sonra MÜŞTERİye ait kredi kartının MÜŞTERİnin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini ÜLSEVEN’e ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde teslimat giderleri MÜŞTERİye ait olmak üzere ÜLSEVEN’ya geri göndermekle yada ürün bedelini direk olarak yukarıda belirtilen Ülseven hesabına eft/havale yapmakla yükümlüdür. 
● Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi MÜŞTERİnin kimlik (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürünü teslim eder. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde MÜŞTERİ sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise MÜŞTERİye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. MÜŞTERİ üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aramadığı takdirde teslimat aynı adrese MÜŞTERİ tarafından karşılanacak ücret karşılığı gerçekleştirilir. 
● Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını MÜŞTERİ şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 
● MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’den talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı ÜLSEVEN’e oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 
● On sekiz yaşından küçük kişiler www.ulseven.com.tr adresinden alış-veriş yapamaz.. www.ulseven.com.tr üzerinden alışveriş yapabilmek için en az on sekiz yaşında olmak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin teyidi MÜŞTERİ'nin on sekiz yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir. 
● Tüm iletişim ücretleri MÜŞTERİye aittir. MÜŞTERİ bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

● ÜLSEVEN’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

● ÜLSEVEN, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve ürün sertifikası ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 
● ÜLSEVEN, MÜŞTERİ’nin kişisel ve kredi kartı bilgilerini TC. Kanun ve Yönetmeliklerine, genel ahlak ve toplumsal kurallarına aykırı bir şekilde kullanmamayı, hukuki işlemler haricinde 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin onay vermesi hali dışında MÜŞTERİ’nin üyelik bilgileri ile kişisel bilgilerine, ÜLSEVEN dışında bir başka üye veya kullanıcı ulaşamaz ve değiştiremez. Ancak bu bilgiler, www.ulseven.com.tr internet sitesinin kendi bünyesinde, MÜŞTERİ profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir. 
● ÜLSEVEN MÜŞTERİlerin www.ulseven.com.tr internet sitesinden yaptıkları alışveriş esnasında sanal ortamda bıraktıkları izleri/bilgileri (cookies) üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder. 
● ÜLSEVEN www.ulseven.com.tr'deki dizgi ve sistem hatası kaynaklı fiyat ve içeriklerden sorumlu değildir ve bu hatalarla ilişkili siparişleri iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
● ÜLSEVEN www.ulseven.com.tr’de yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer tüm bilgiler) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

● VAATLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ


Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar KDV Dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer tüm vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

● SÖZLEŞME TARİHİ: .../.../...

● TARAFLAR ARASINDAKİ YAZIŞMALARI İSPAT

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda ÜLSEVEN’ya ait defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen ÜLSEVEN kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

● UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

● Tarafların ilişkilerinde karşılıklı rızaları ile yaptıkları iş bu sözleşme hükümleri, birinci derecede öncelikli olarak uygulanır. Sözleşmenin uygulanmasında, matlaplar madde metnine dahildir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ikinci sırada, mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. 
● Anlaşmanın ekleri, fiyat listeleri, ileride yapılacak sipariş protokolleri bu anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. 
● Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda taraflar yapılmış sözleşme çerçevesinde müzakere yaparak maddeyi yenileyebilirler.

● MÜCBİR SEBEPLER


İlgili makamlardan alınacak belge ile tevsik edilmek kaydıyla fiili savaş, istila, isyan halleri, grevler, lokavtlar, yangın, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve sair mücbir sebeplerin varlığı veya bunlardan doğacak olan sonuçların işin icrasını engellemesi, menetmesi veya geciktirmesi halinde ÜLSEVEN yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik veya hiç yerine getirememekten dolayı sorumlu değildir. Bu hallerde ÜLSEVEN temerrüde düşmüş addedilemeyecek, herhangi bir isim altında ÜLSEVEN’den tazminat talep edilemeyecektir ve teslim süreleri bu mücbir sebeplerin varlığı ve etkisinin sürdüğü sürece cezasız uzatılacaktır. 

ÜLSEVEN mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ, söz konusu siparişinin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 iş günü içinde kendisine ödenir.

● FESİH
ÜLSEVEN dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

● YETKİLİ MAHKEME


İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

● İSTEK VE ŞİKAYETLER


ÜLSEVEN hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi Teşvikiye Cad. No:22/A Nişantaşı, İstanbul adresine ya da  0212 291 06 56 numaralı telefona bildirebilirsiniz.


E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.